Sinds 1997 de computerzaak van Ridderkerk voor bedrijven en particulieren

Menu

Compoint en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens, de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ .

Uitgebreide informatie hierover vindt u hier.

Hoe gaat Compoint met uw gegevens om?
Compoint bewaart geen digitale gegevens van u en houdt geen  digitaal adressenbestand bij.
In bepaalde gevallen vragen wij u ten behoeve van installatie- of reparatie doeleinden uw emailadres en -alleen indien strikt noodzakelijk om uw pc goed te kunnen installeren/herstellen- bepaalde wachtwoorden, zoals die van uw windows-aanmelding of  email-account.

Uw gegevens worden in uw bijzijn enkel op de papieren werkbon genoteerd, niet digitaal opgeslagen.
In enkele gevallen maken wij, met uw uitdrukkelijke toestemming, een reservekopie van uw bestanden om deze weer terug te kunnen plaatsen op uw pc na herstel.
Om eventuele vragen achteraf te kunnen beantwoorden houden wij een bewaartermijn van ca 60 dagen aan, daarna worden deze gegevens door ons vernietigd.
Emailcorrespondentie wordt bij ons na 14 dagen verwijderd.

Indien gewenst zullen wij uw gegevens op eerste verzoek verwijderen.

Uw gegevens worden nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen verstrekt en uitsluitend gebruikt voor -noodzakelijke- rechtstreekse communicatie tussen Compoint en u.
Uw privacy is bij Compoint dus gewaarborgd!

Share
Translate »